Privátní zážitek

Pravá finská sauna na břehu rybníka... smíšené i oddělené pro ženy a muže, vše podle zájmu, pocitů a počtu účastníků. Ochlazování přímo v rybníku /v zimě ve sněhu a ledové tříšti/ ev. zahradní sprchou

Provoz:
Vhledem k tomu, že se jedná o klubovou privátní saunu je pouze na předchozí objednání
Do sauny se lehce vejde 8 lidí. Na objednání pro Vás můžeme udělat saunový ceremoniál, na který jen tak nezapomenete... Ceremoniál provede zkušený saunér, účastník Mistrovství ČR a Velké ceny ČR 2013 v saunových ceremoniálech v Kuňetické Hoře.

Saunovací Strnadovské Desatero: /SSD/
  1. Do sauny chodíme přiměřeně střízliví a polosytí, ve větší míře - pití i jídlo vám rádi podají v restauraci buď o hodně dříve než byste šli do sauny nebo po saunování. (mohlo by se vám udělat nevolno)
  2. Nemocní s srdečními a cevními poruchami a lidé momentálně nachlazení jsou z saunování raději vyloučeni.
  3. Do sauny přicházejte vždy s prostěradlem a ručníkem - nemáte-li vlastní za poplatek zapůjčíme.
  4. Uvnitř, venku a vůbec v blízkosti sauny platí zákaz kouření a manipulace s ohněm - vše je dřevěné a v blízkosti seno ...
  5. Mezi jednotlivmi cykly +- stejnou dobu +- 10-15 minut odpočíváme a doplňujeme tekutiny...
  6. Ochlazování provádíme postupně, do rybníka nedoporučujeme skákat !
  7. Platí pravidlo dělat pouze to co je příjemné... to se týká doby setrvání v sauně, teploty i míry ochlazování.
  8. Do sauny ani odpočívárny nebrat žádně domácí zvířata.
  9. Po ukončení zhasněte a zamkněte, zapůjčená mokrá prostěradla a ručníky vraťte zpět na BAR
  10. Čistota vody v rybníku je relativně vysoká - od poslední obce (mají čističku) prochází potok cca 6km meandry a samočistícím procesem, v rybníku jsou ryby žijící pouze v čisté vodě... spatřen byl dokonce ledňáček. V létě se v rybníku koupou děti i dospělí...přesto je možné zapojit zahradní sprchu.

<%@ Register TagPrefix="ewc_2_1" Namespace="EasyWeb.Server.Standard.Controls" Assembly="EasyWeb.Server.Standard" %>