Formy pobytu

Na samotě u potoka, ve venkovském prostředí se snažíme o dodržování ekologických a přírodních principů. Zbytečně neplýtváme energiemi, surovinami, snažíme se vše zpracovat. Mnohdy jsme si sáhli téměř na dno svých sil jak fyzických, tak psychických, a tím si probouzíme uvědomění tradičních přírodních hodnot a hodnot lidského potenciálu a jejich možnou vzájemnou harmonii. Přirozenou, ale systematickou činností pilně vytváříme prostor pro příjemné a lidské prostředí s rodinnou pohodou… Díky neustálému činorodému působení si nás mnoho návštěvníků oblíbilo, a protože v naprosté většině dojde k naplnění či upravení představ ke spokojenosti našich hostů, rádi se k nám pak pravidelně vracejí…

Další informace o nabízených formách pobytu si můžete přečíst na násl.podstránkách:

Strnadovský mlýn v Sedlčanech hodnocení