Venkovní programy

Život na statku MŠ – 9. Třída

Ukázka selského života našich prarodičů. Možnost vyzkoušet si radosti i starosti dřívějšího každodenního života na statku. Ukázky, jak se starat o zvířata jako jsou kozy, ovce, prasata, husy, kachny, kočky, pes a mnohé další. Seznámení s jejich zvyklostmi a způsobem žití a soužití. U srdíčka zahřejí roztomilá jarní mláďátka. Projížďka na koních. Praktické i teoretické poznání venkovských zvířat. Návrat do dob, kdy si všichni museli vše vyrobit či vypěstovat. Poznání zvířat a prací kolem statku, které bohužel už některé dnešní děti znají jen z knížek. Samotný program a míra odbornosti bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků na základě domluvy s vyučujícími.

Kozí farma MŠ – 9. třída

Výlet na kozí farmu, kde se žáci dozvědí, jak vypadá taková kozí farma, jak pečovat o zvířata, co vše je každodenní činností okolo tohoto zvířete. Žáci budou doprovázeni odborníkem z oboru, který zodpoví jejich případné dotazy a uvede některé neobvyklé zajímavosti spojené s tímto chovem. Pro zpestření výletu možnost navštívit další zajímavosti v okolí dle individuálního přání a představ. Samotný program a míra odbornosti bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků na základě domluvy s vyučujícími.

Na koňské farmě MŠ – 9. třída

Výlet na koňskou farmu, kde se mohou žáci blíže seznámit s těmito nádhernými velikány. Odborně školený pracovník vysvětlí, jak jsou tato zvířata náročná na chov, jak se o ně starat, jaká potrava je pro ně vhodná, v jakém prostředí se cítí nejlépe a další specifika chovu. Děti budou mít v případě zájmu příležitost se na koni svézt a poznat ten nejhezčí pohled na svět – pohled z koňského hřbetu. Samotný program a míra odbornosti bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků na základě domluvy s vyučujícími.

Den u krav MŠ – 9. třída

Procházka na farmu s chovem dobytka. Statkář zavede děti přímo do prostor chlívů, kde uvidí specifika chovu těchto zvířat, která si většina dětí spojuje pouze s obrázky na papírových obalech na krabicích od mléka a sýrů. Odborně školený pracovník ukáže způsob dojení krav a vysvětlí metody zpracování mléka a potřebné ošetření před možným prodejem. Praktické i teoretické poznání těchto užitečných zvířat. Samotný program a míra odbornosti bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků na základě domluvy s vyučujícími.

Není ryba jako ryba MŠ – 9. třída

Výlet na sádky, kde děti naživo uvidí české rybniční ryby. Rybář jim představí základní druhy a rysy těchto jednotlivých druhů. Žáci zjistí, co tyto ryby jí, jak vyrůstají, které prostředí je pro ně nejvhodnější. Které ryby jsou dravé, které se naopak tzv. „pasou“ a další zajímavosti. Rybář je provede po sádkách a zodpoví jejich dotazy. Pro zpestření výletu možnost navštívit další zajímavosti v okolí dle individuálního přání a představ. Samotný program a míra odbornosti bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků na základě domluvy s vyučujícími.

Očima, ušima, rukama MŠ – 9. třída

Seznámení se všemi smysly. Pomocí hmatu, čichu i sluchu rozpoznávání přírody i předmětů běžného života. Naučení sama sebe vnímat okolní svět jinak než klasickým způsobem. Využívání intuice, zlepšení motoriky. Žáci vnímají rostliny a živočichy z jiného úhlu než přírodovědného. Probouzí svoji tvořivost a nebojí se dotýkat se přírody.

Co jedí zvířátka na statku i v lese MŠ – 2. třída

Děti se od odborně školeného pracovníka dozví čím krmit zvířátka v lese, ale i na statku. Své nové vědomosti si mohou hned vyzkoušet v praxi na statku, kde nakrmí nebo se účastní krmení koz, ovcí, prasat, hus, koní, ale i koček a psa. Při procházce v lese připraví překvapení v podobě dobrůtek i pro lesní zvířátka jakou jsou srnky a další. V případě zájmu může být program doplněn o další individuální přání dané skupinky dětí.

Lesem nelesem 1. – 5. třída

Vysvětlení, co dělá les lesem, jeho funkce a strukturu. Seznámení s druhy stromů, které jsou u nás původní, jaké lesy tvoří a co v nich žije. Osvětlení, co lesy v dnešní době trápí. Formou her podle metodiky Výchovy o Zemi zamyšlení nad tím, co všechno po sobě zanechává stopy a jaké. Rozpoznání stop lesních zvířat. Sledování i stop po našem vlastním chování. Zjištění, jak co nejméně svým chováním zasahovat do přírody.

Naučná cesta 1. – 5. třída

Tematicky zaměřená vycházka přírodou pro děti, doplněná o soutěžní stanoviště a pohybové hry. Poznávací formou a díky prožitku si děti prohloubí vztah s přírodou. Samotný program, jeho délka a náročnost úkolů bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků i na základě domluvy s vyučujícími. Program může být individuálně upraven.

Ohrožená zvířata 3. – 5. třída

Exkurse do stanice pro chráněné živočichy, kde se děti seznámí s ohroženými druhy zvířat u nás, odborník jim vysvětlí, jakým způsobem mohou pomoci zabránit vyhubení těchto tvorů. Zjistí, co mají dělat, když najdou raněné zvíře, jakým způsobem se o něj postarat a to bezpečně pro sebe i pro něj. Tato exkurse bude doplněna přednáškou o ohrožených zvířatech. Odborný pracovník zodpoví dětem jejich dotazy a prozradí spoustu zajímavostí. Děti budou moci přemýšlet nad tím, jakým způsobem došlo k tomu, že jsou tato zvířata ohrožená, hledat příčiny a vyvozovat důsledky. Samotný program a míra odbornosti bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků na základě domluvy s vyučujícími.

Noční výprava 7. – 9. třída

Poznávání života v přírodě v noci, dobrodružná výprava lesem i po louce s plněním úkolů a hledáním cesty zpět. Zajištění programu výpravy několika lidmi pro zajištění bezpečnosti dětí. Pro odvážnější skupinky možno individuálně program zpestřit trochou strašidelná a tajemna.

<<zpět

Novinky
13.01.2017
Vše o svatbách... AKTUALNĚ VOLNÉ TERMÍNY
01.01.2017
Nabídka termínů pro ŠvP - jaro 2017
05.11.2016
Dárkové poukázky
Dle přání vytvoříme dárkové poukázky na pobyt, stravu a další doplňkové aktivity dle volby... stačí nás oslovit mailem.
01.01.2016
Informace o rezervacích, příjezdech a odjezdech, platbách - stornovacích podmínkách. Formách stravy...
02.02.2015
Zde si můžete prohlédnout videa o mlýně a o katru...
13.01.2013
Privátní zážitek
Pravá finská sauna na břehu rybníka...
TOPlist