Obecné informace k rekreačním pobytům

Informace o rezervacích, příjezdech a odjezdech, platbách - stornovacích podmínkách. Formách stravy...

Podmínky pro ubytované

Nástup je obvykle (není-li domluveno jinak) od 15.00 Check-in (čas příjezdu)

Opuštění pokojů v době odjezdu 10.00 Check-out (čas odjezdu)

Pobyty mohou být jen se snídaní a nebo s polopenzí či plnou penzí.

Při nástupu se ubytovaní zapisují do knihy hostů a hradí případný nedoplatek do celeho pobytu včetně stravy. Na další konzumaci mají otevřený účet po dobu pobytu.

Pobyty s dětmi: děti do 2,99let jsou u nás v doprovodu 2 osob zdarma - předpokladem je, že jsou bez nároku na stravu, lůžko a lůžkoviny - toto si však můžete přiobjednat.

Storno poplatky:

Zrušení pobytu méně než 14 dní před nástupem - 50%
Zrušení pobytu méně než 7 dní před příjezdem - 100%

V případě předčasného odjezdu v průběhu pobytu se ubytovací poplatek nevrací.

Příjimáme tyto platební karty
Visa, Visa Electron, Maestro, EuroCard/MasterCard,

Doplňující obchodní podmínky hotel.cz

1. Ceny a služby

Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher).Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

2. Zrušení pobytu zákazníkem

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu mlyn@strnadovskymlyn.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.

U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

3. Platnost

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).