Francisova turbína

Do roku 1945 zde byly mlýnská kola. V roce 1946 mlynář Míka zakoupil a nechal instalovat na svou dobu moderní Francisovu turbínu.

Turbína nejprve slouží k pohonu transmisí a tedy celého mlýna, posléze k výrobě energie synchronními motory. Dnes bude sloužit k příležitostnému pohonu prvorepublikového katru a ukázkové výrobě, pohonu dynama.

<<zpět

Strnadovský mlýn v Sedlčanech hodnocení