Program pro školy v přírodě

Jedná se o nový projekt částečně podpořený Středočeským krajem, takže finančně účastníky - školy v přírodě zatíží jen málo.

Tento projekt je zejména určen pro děti předškolní - MŠ a základní školní docházky 1.-9.st., které se účastní škol v přírodě pod organizací sdružení Mlýnice při Strnadovském mlýně, v jehož areálu - Staré Mlýnici sdružení sídlí. Cílem je přiblížit se životu na venkově, agroturistice. Díky zapojení několika různých, dalších agroturistických zařízení rozšíření obecného povědomí o agroturistice jako takové a následné zvýšení zájmu o venkov z řad malých účastníků a jejich rodin. V současnosti je možnost absolvování 20-ti různých programů dle výběru. Jednotlivé programy budou uzpůsobovány věku účastníků. Výběr programů do jisté míry zaleží na volbě samotné školy v přírodě. Projektem je pozitivně ovlivňován vztah účastníků k přírodě, zvířatům, práci na statcích a farmách a dalších zařízeních. Další informace zašleme zájemcům na základě poptávky na e-mail mlynice@mlynice.info

Ukázka několika venkovních programů:
 • Den na statku
  Ukázka selského života našich prarodičů. Možnost vyzkoušet si radosti i starosti dřívějšího každodenního života na statku. Ukázky jak se starat o zvířata jako jsou kozy, ovce, prasata, husy, kachny, kočky, pes a mnohé další. Seznámení s jejich zvyklostmi a způsobem žití a soužití. U srdíčka zahřejí roztomilá jarní mláďátka. Projížďka na koních. Praktické i teoretické poznání venkovských zvířat. Návrat do dob, kdy si všichni museli vše vyrobit či vypěstovat. Poznání zvířat a prací kolem statku, které bohužel už některé dnešní děti znají jen z knížek. Samotný program a míra odbornosti bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků na základě domluvy s vyučujícími.
 • Kozí farma
  Výlet na kozí farmu, kde se žáci dozvědí, jak vypadá taková kozí farma, jak pečovat o zvířata, co vše je každodenní činností okolo tohoto zvířete. Žáci budou doprovázeni odborníkem z oboru, který zodpoví jejich případné dotazy a uvede některé neobvyklé zajímavosti spojené s tímto chovem. Uvidí na vlastní oči jak kozu nakrmit, podojit a postarat se o ní. Neméně zajímavou je v tomto programu i možnost prohlédnout si výrobnu a výrobu kozího sýru. Pro zpestření výletu možnost navštívit další zajímavosti v okolí dle individuálního přání a představ. Samotný program a míra odbornosti bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků na základě domluvy s vyučujícími.
 • Den u koní
  Výlet na koňskou farmu, kde se mohou žáci blíže seznámit s těmito nádhernými velikány. Odborně školený pracovník vysvětlí, jak jsou tato zvířata náročná na chov, jak se o ně starat, jaká potrava je pro ně vhodná, v jakém prostředí se cítí nejlépe a další specifika chovu. Děti budou mít v případě zájmu příležitost se na koni svézt a poznat ten nejhezčí pohled na svět – pohled z koňského hřbetu. Samotný program a míra odbornosti bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků na základě domluvy s vyučujícími.
 • Den u krav
  Procházka na farmu s chovem dobytka. Statkář zavede děti přímo do prostor chlívů, kde uvidí specifika chovu těchto zvířat, která si většina dětí spojuje pouze s obrázky na papírových obalech na krabicích od mléka a sýrů. Odborně školený pracovník ukáže způsob dojení krav a vysvětlí metody zpracování mléka a potřebné ošetření před možným prodejem. Praktické i teoretické poznání těchto užitečných zvířat. Samotný program a míra odbornosti bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků na základě domluvy s vyučujícími.
 • Není ryba jako ryba
  Výlet na sádky, kde děti naživo uvidí české rybniční ryby. Rybář jim představí základní druhy a rysy těchto jednotlivých druhů. Žáci zjistí, co tyto ryby jí, jak vyrůstají, které prostředí je pro ně nejvhodnější. Které ryby jsou dravé, které se naopak tzv. „pasou“ a další zajímavosti. Rybář je provede po sádkách a zodpoví jejich dotazy. Pro zpestření výletu možnost navštívit další zajímavosti v okolí dle individuálního přání a představ. Samotný program a míra odbornosti bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků na základě domluvy s vyučujícími.
Strnadovský mlýn v Sedlčanech hodnocení