Programy pod střechou

Zvířátka co v zimě spí a na jaře zas mají den MŠ

Kdo má rád zimu a kdo léto? Která zvířátka si vesele užívají zimních radovánek a která zimu naopak celou prospí? To vše se děti dozví od odborného pracovníka, který je zapojí a budou moci přemýšlet a hádat, která zvířátka mají jaké zvyky.

A teď jsou z nás zvířátka MŠ

Jak dělá pes? Které zvířátko bučí? Kdo na zimu usíná? Bručí jenom starý bručoun? Jednoduché hry, které zábavnou formou naučí nebo procvičí s dětmi jejich znalosti ze světa zvířat. Tento program poutavým způsobem procvičí s dětmi také jejich motoriku a učí je spolupracovat v kolektivu bez jakéhokoliv studu. Děti mohou klást otázky a odborný pracovník jim na ně zjednodušeným způsobem odpoví. Na požádání možnost konání venku i uvnitř.

Byla jednou jedna kytka 1. – 4. třída

Děti se učí rozpoznat základní české květiny a stromy, vysvětlení pojmu fotosyntéza a důležité funkce rostlin pro naši existenci. Tvorba malých herbářů ze sušených kytiček.

Jím zdravě a s chutí 3. třída

Určení, co je a není zdravé. Děti si pomocí odborného pracovníka plánují jídlo na celý den. Pomocí mikroskopu zjistí, co se skrývá na jejich svačině, když není dobře uchovaná a zabalená. Zahrají si na bakterie a sami přicházejí na to, jak zacházet s jídlem, aby zůstalo zdravé.

Vánoce 3. – 5. třída

Žáci objevují, co pro nás vlastně znamená adventní čas. Zjišťují své skutečné potřeby a rozdíly v jejich vnímání u různých lidí. Vyrábí vlastní dárek a zároveň se učí dávat a přijímat. Společně vytváří příjemnou atmosféru. Chápou skutečný smysl Vánoc.

V nákupním košíku 3. – 5. třída

Žáci diskutují nad tím, co ovlivňuje jejich výběr při nakupování. Na obalech výrobků se učí hledat podstatné informace, potřebné k šetrnému nakupování. Sestavují životní cyklus výrobku a odhadují jeho dopady. Seznamují se, se značkami Bio a Fair Trade a vymýšlejí argumenty pro šetrné nakupování.

Vodní svět

3. – 5. třída

Žáci putují podél potoka, formou vyprávění se postupně seznamují s jeho významem a fungováním dříve a dnes. Vnímají potok a jeho okolí různými smysly, na základě toho odvozují, jaký je současný vliv člověka na potok. Ve skupinách doplňují mapu jednotlivých vlivů a diskutují o nich. Sami navrhují, co mohou pro zdravější potok udělat.

6. – 8. třída

Žáci putují jako vědecký tým krajinou po proudu potoka a pozorují jeho prostředí. Přitom měří, zkoumají a určují kvalitu vody podle bioindikátorů, teploty a průhlednosti vody. Odhalují vlivy člověka na kvalitu vody a hledají cesty, jak méně znečišťovat vodu ve svém okolí.

<<zpět

Strnadovský mlýn v Sedlčanech hodnocení