Venkovní programy

Život na statku MŠ – 9. Třída

Nejčastěji využívaný program: Ukázka selského života v našem hospodářtví. Možnost vyzkoušet si radosti i starosti dřívějšího každodenního života na statku. Ukázky, jak se starat o zvířata jako jsou koně,  kozy, ovce, prasata, husy, kachny, kočky, pes a mnohé další. Seznámení s jejich zvyklostmi a způsobem žití a soužití. U srdíčka zahřejí roztomilá jarní mláďátka. Projížďka na koních. Praktické i teoretické poznání venkovských zvířat. Poznání zvířat a prací kolem statku, které bohužel už některé dnešní děti znají jen z knížek. Samotný program a míra odbornosti bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků na základě domluvy s vyučujícími. Vzhledem k poměrně velkému počtu chovaných zvířat a plemen je možné rozdělit tento program do několika dní.

Kozí farma MŠ – 9. třída

Výlet na kozí farmu, kde se žáci dozvědí, jak vypadá taková kozí farma, jak pečovat o zvířata, co vše je každodenní činností okolo tohoto zvířete. Žáci budou doprovázeni odborníkem z oboru, který zodpoví jejich případné dotazy a uvede některé neobvyklé zajímavosti spojené s tímto chovem. Pro zpestření výletu možnost navštívit další zajímavosti v okolí dle individuálního přání a představ. Samotný program a míra odbornosti bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků na základě domluvy s vyučujícími.

Na koňské farmě MŠ – 9. třída

Výlet na koňskou farmu, kde se mohou žáci blíže seznámit s těmito nádhernými velikány. Odborně školený pracovník vysvětlí, jak jsou tato zvířata náročná na chov, jak se o ně starat, jaká potrava je pro ně vhodná, v jakém prostředí se cítí nejlépe a další specifika chovu. Děti budou mít v případě zájmu příležitost se na koni svézt a poznat ten nejhezčí pohled na svět – pohled z koňského hřbetu. Samotný program a míra odbornosti bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků na základě domluvy s vyučujícími.

Den u krav MŠ – 9. třída

Procházka na farmu s chovem dobytka. Statkář zavede děti přímo do prostor chlívů, kde uvidí specifika chovu těchto zvířat, která si většina dětí spojuje pouze s obrázky na papírových obalech na krabicích od mléka a sýrů. Odborně školený pracovník ukáže způsob dojení krav a vysvětlí metody zpracování mléka a potřebné ošetření před možným prodejem. Praktické i teoretické poznání těchto užitečných zvířat. Samotný program a míra odbornosti bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků na základě domluvy s vyučujícími.

Není ryba jako ryba MŠ – 9. třída

U našeho rybníka se zkušeným rybářem. Rybář jim představí druhy ryb žijící v rybníce a pokusí se vylovit některé, zejména štiky se daří. Po praktických ukázkách se žáci přesunují do učebny, kde se promítá další výukový program o rybách. Vše je proloženo poutavým výkladem. Samotný program a míra odbornosti bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků na základě domluvy s vyučujícími. Lze propojit, navázat na výlet na Sádky nebo do Centra hendikepovaných zvířat v Hrachově, kde mají rybí expozici.

Očima, ušima, rukama MŠ – 9. třída

Seznámení se všemi smysly. Pomocí hmatu, čichu i sluchu rozpoznávání přírody i předmětů běžného života. Naučení sama sebe vnímat okolní svět jinak než klasickým způsobem. Využívání intuice, zlepšení motoriky. Žáci vnímají rostliny a živočichy z jiného úhlu než přírodovědného. Probouzí svoji tvořivost a nebojí se dotýkat se přírody.

Naučná cesta 1. – 5. třída

Tematicky zaměřená vycházka přírodou pro děti, doplněná o soutěžní stanoviště a pohybové hry. Poznávací formou a díky prožitku si děti prohloubí vztah s přírodou. Samotný program, jeho délka a náročnost úkolů bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků i na základě domluvy s vyučujícími. Program může být individuálně upraven.

Ohrožená zvířata 3. – 5. třída

Exkurse do stanice pro chráněné živočichy, kde se děti seznámí s ohroženými druhy zvířat u nás, odborník jim vysvětlí, jakým způsobem mohou pomoci zabránit vyhubení těchto tvorů. Zjistí, co mají dělat, když najdou raněné zvíře, jakým způsobem se o něj postarat a to bezpečně pro sebe i pro něj. Tato exkurse bude doplněna přednáškou o ohrožených zvířatech. Odborný pracovník zodpoví dětem jejich dotazy a prozradí spoustu zajímavostí. Děti budou moci přemýšlet nad tím, jakým způsobem došlo k tomu, že jsou tato zvířata ohrožená, hledat příčiny a vyvozovat důsledky. Samotný program a míra odbornosti bude uzpůsobena věkové kategorii a znalostem žáků na základě domluvy s vyučujícími.

Noční výprava 7. – 9. třída

Poznávání života v přírodě v noci, dobrodružná výprava lesem i po louce s plněním úkolů a hledáním cesty zpět. Zajištění programu výpravy několika lidmi pro zajištění bezpečnosti dětí. Pro odvážnější skupinky možno individuálně program zpestřit trochou strašidelná a tajemna.

<<zpět

Strnadovský mlýn v Sedlčanech hodnocení