Menhiry SRDCE

Jde o dvanáct kamenů, které vyjadřují starobylost vhledu o úplnosti lidského světa.

Dvanáct bohů řeckého a tím částečně praevropskeho lidstva, dvanáct duchu Etrusků, dvanáct synů Jakoba v Bibli, dvanáctero babylónských znamení roku, dvanáct apoštolů, dvanáct strážců roku slovanské doby a další souvislosti myšlenky spojení může a ženy, nebe s zemí, Boha a člověka, lásky a života, jsou skryty v těchto znacích menhirů.

Jestliže člověk obchází tyto kameny zleva doprava, stoupá po pomyslném žebříku, do srdce bytí a zase vrací na zem. Jde-li po cestě přímo k hlavnímu menhiru, potkává se s mírem, světlem, které tmy neobsáhnou, souladem muže s ženou a dalšími vznešenými principy jež jsou nyní považovány za mrtvé ideje.

Před vstupem do menhirní soustavy požádejte o svolení k vstupu. Pejskové nemají vstup povolen. Soustava menhirů Srdce byla aktivována 27.10.2021